NVIDIA® OptiX™ Khử Noise Tăng Cường

Lần gần đây nhất là V-Ray Next, với công cụ xử lý noise bằng trí tuệ nhân tạo của Nvidia thông qua việc AI tự định hình và sau đó có element render là khử noise trong V-Ray – đã thật sự tạo sự kinh ngạc và phải nói điên rồ về khả năng xử lý hình ảnh trong thiết kế.

lamphimquangcao.tv

Có vẻ Nvidia chưa dừng lại ở đó với công nghệ Optix, họ đang ra một phiên bản mới với khả năng học của máy – tạo ra sự thú vị hơn nữa cho cách thức render xử lý khử noise. Có thể nói thay vì tăng tốc độ render hình ảnh, thì giờ đây khử noise là một phương án tiếp cận khác vô cùng đặc biệt mà Nvidia tiếp cận.

NVIDIA® OptiX™ AI-Accelerated Denoiser

OptiX 5.0 là công nghệ tăng cường xử lý noise (denoiser) dựa trên đề tài nghiên cứu trước đây NVIDIA đã công bố  “Interactive Reconstruction of Monte Carlo Image Sequences using a Recurrent Denoising Autoencoder”. Cách này có thể tạo ra hình ảnh render sạch siêu nhanh dành cho các artist có thời gian làm việc thiết kế hơn là ngồi quần thảo với kỹ thuật.

Đây là các dữ liệu hình ảnh mà NVIDIA cho AI ghi nhận, click vào hình để phóng to

Để xử lý theo cách này, công nghệ tăng cường xử lý noise đã được tự huấn luyện thông qua học hàng nghìn tấm ảnh đã render từ hàng nghìn phân cảnh 3D khác nhau. Toàn bộ dữ liệu đã được ghi nhận tự động và chạy trên NVIDIA® DGX-1™. Để có kết quả tốt hơn, các nhà phát triển có thể xây dựng hệ thống mạng neuron để đào tạo cho máy học.

 

 

Post Author: Vu Pham