NVIDIA Show Hàng Chỉ Import VDB Vào Blender Render Với Octane Bởi Lino Grandi

Embergen là công cụ real time GPU fluid simulation giúp tạo ra các hiệu ứng như khói lữa (thuộc về gas) chuyển động như fluid, gas là bản chất có thể nén (compressible) khác với nước không compress (incompressible). Ở Tutorial này, Lino Grandi sẽ giúp bạn làm cách nào đưa VDB là kết quả frame sequence khói lữa vào Blender mà đã tạo từ Ember. Sau đó tinh chỉnh shader và render với Octane, một GPU renderer có chất liệu render rất bắt mắt, cinematic.

Post Author: Vu Pham