OTOY Dùng Arnold Shader Vào Hệ Thống GPU Render Token

OTOY là nhà phát triển rendering ray tracing GPU – Octane, đây là render với mục tiêu ra chất lượng hình ảnh điện ảnh, tốc độ nhanh và chuẩn thông qua ray tracing trên GPU. Ngoài ra OTOY còn đang phát triển một hệ thống render farm ứng dụng công nghệ block chain lên GPU qua cloud được sự hậu thuẫn và hợp tác của các công ty lớn và nhân vật nổi tiếng. Render farm này tên là Render Token. Bản thân Octane cũng là một ray tracing render đã đạt thành tựu khi nhận giải thưởng cao quý nhất về công nghệ do viện hàn lâm điện ảnh công bố.

Ngoài fouder của OTOY thì còn thấy có đạo diễn Hollywood nổi tiến J.J. Abrams với phim Westworld đã dùng Octane để render.

Cách vận hành của Render Token hay được biết đến là RNDR thông qua những GPU của người dùng khắp thế giới để gia nhập vào hệ thống RNDR dùng những tài nguyên rãnh rỗi để render các shot của khách hàng dùng hệ thống farm này, trước mắt cloud này dùng Octane để render.

Đây là một ví dụ dùng RNDR từ 120 giờ render xuống chỉ còn 5 giờ

Với các phương án này, OTOY sẽ đem đến cho khách hàng những kết quả render thực nhất trong thời gian nhanh nhất, những người dùng tham gia đóng góp GPU vào hệ thống cũng được share một phần thông qua tiền ảo. Thông qua bài viết tại đây có thể thấy sức mạnh của RNDR là rất hùng tráng trong tính ứng dụng.

The data were based on a survey, taken during RNDR’s beta testing. Based on responses from 1,200 individuals, the survey found that users are contributing 14,000 GPUs to the network, for a combined rendering power of 1.5 million OctaneBench. OctaneBench is a GPU benchmarking unit created by OTOY to measure rendering power; according to OTOY’s website, 100 OctaneBench refers to the processing power of a single GTX 980 graphics card. 

https://cryptobriefing.com/

Như vậy không phải ILM hay Pixar hay bất cứ các render farm nào khác trên thế giới trong nghành sản xuất điện ảnh mà chính là OTOY với sự hỗ trợ đắt lực thông qua công nghệ blockchain đã có thể giúp các nhà làm phim đẩy nhanh qui trình sản xuất, render thực hơn. Octane cũng chính là render được giải thưởng công nghệ của viện hàn lâm điện ảnh.

Thêm thông tin về bài viết RNDR có thể tìm thấy ở đây.

Ngoài ra RNDR còn nhận được hợp tác của nhiều công ty lớn, ví dụ như Microsoft

Hay Autodesk cùng kết hợp với RNDR để đưa shader nổi tiếng nhất trong thế giới điện ảnh là Arnold Standard Surface vào bộ core của Octane trên RNDR. Như vậy với phiên bản 10 sắp tới của Octane, người dùng có thể có được bộ lõi của Standard Surface vào công việc tạo tác hình ảnh.

Đồng thời cũng hứa hẹn một kỷ nguyên nguyên mới khi người dùng Arnold có thể sử dụng RNDR để render được nhanh hơn thông qua hệ thống GPU, bản thân Arnold hiện tại cũng đã trang bị lên GPU qua phiên bản 6.0, sự hợp tác này là bước đi lớn của tương lai cho việc sản xuất phim điện ảnh sẽ rất nhanh, thực  và đẹp hơn.

Xem video giới phần title animation trong phim bộ Westworld của HBO, toàn bộ các phim bộ này theo mùa, đều dùng Octane để render:

Post Author: Vu Pham