axiom Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

AXIOM GPU Fluid Simulation Đã Tới Cho Houdini – Thông Qua Một Plugin

Có vẻ cuộc đua GPU simulation với chất lượng production, cinematic giờ mới bắt đầu. Dẫn đầu với Embergen và hàng loạt những tin tức tuyệt vời như là được Octane hỗ trợ tài chính, tích hợp vào render block chain của Octane, thêm nhiều tính năng như xuất VDB, sắp tới còn đang phát […]