chuyển động Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

CG 101: Công nghệ nắm bắt chuyển động (Motion capture)

« 20/ Storyboard … « Trở về danh mục 22/ Compositing … » Motion capture hay mocap là một công nghệ nắm bắt chuyển động từ một đối tượng hoặc một người. Chúng thường được ứng dụng trong phim hoạt hình và trò chơi điện tử, ghi lại chuyển động của diễn viên và sử dụng các thông tin để áp dụng […]

CG 101: Nguyên lý chuyển động- Arc

« 16/ Polygon … « Trở về danh mục 18/ Zdepth… » Bất cứ một chuyển động nào cũng cần tạo ra đường cong của chuyển động từ điểm bắt đầu tới kết thúc. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý chuyển động của Arc trong thiết kế đồ họa […]