Fx Artist Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Fx Artist ở Rainstorm Film Trình Bày Webinar Về Realflow Do Next Limit Technologies Tổ Chức

Nguyễn Chí Luân đang là Fx Artist ở Cty làm phim quảng cáo & 3D kiến trúc Rainstorm Film tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từng học kiến trúc, làm trong ngành phát hành video games và sau đó chọn sự nghiệp phát triển làm phim với giấc mơ trở thành chuyên gia […]