Sverchok Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Sverchok Add-on Làm Procedural Từ Trước Geometry Node Và Đã Trưởng Thành

Mặc dù hiện nay Geometry Node đang được phát triển dần vào trong Blender, tuy nhiên thế giới procedural đã phát triển lâu trong Blender với add-on vô cùng nổi tiếng là Sverchok (link tải về). Ở đây ta không có ý tưởng so sánh Geometry Node và add-on Sverchok, vì cơ bản là hoàn […]