parametric Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Sverchok Add-on Làm Procedural Từ Trước Geometry Node Và Đã Trưởng Thành

Mặc dù hiện nay Geometry Node đang được phát triển dần vào trong Blender, tuy nhiên thế giới procedural đã phát triển lâu trong Blender với add-on vô cùng nổi tiếng là Sverchok (link tải về). Ở đây ta không có ý tưởng so sánh Geometry Node và add-on Sverchok, vì cơ bản là hoàn […]

Hình Ảnh Các Công Trình Áp Dụng Kiến Trúc Thiết Kế Parametric Trong Thực Tế

Parametric là một dạng hình học có khuôn mẫu nhưng kiểu dáng hoàn toàn tự do, được áp dụng vào trong kiến trúc từ thập niên 1960, bởi Frederick Kiesler – và đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới kiến trúc hiện đại, những trang trí nội thất ngày nay. Nó không phải là một […]