Thế Hệ Millennials Thoải Mái Chia Sẻ Thông Tin Tiền Lương Của Mình Với Người Khác

Theo một khảo sát mới từ trang tài chính cá nhân Bankrate, gần gấp đôi thế hệ Millennials chia sẻ lương bổng của mình với đồng nghiệp khi so với thế hệ Baby Boomers. Thế hệ Millennials cũng rất thoải mái chia sẻ với người khác về tiền lương của họ và gần hai phần ba đối tượng khảo sát còn chia sẻ họ kiếm được bao nhiêu tiền với gia đình của mình.

Những người trẻ tuổi dường như sẽ chia sẻ với nhiều người, nhiều đối tượng khác nhau trong cuộc sống của họ:

Lương bổng giữa các nhân viên từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm, do đó việc trả lương thấp cho một số đối tượng nhất định hoặc một nhóm người nào đó sẽ dễ dàng hơn nếu họ không biết mình được trả lương thấp.

Tuy nhiên, nhân viên ngày nay thường thích sự minh bạch về lương. Họ muốn biết mình sẽ được trả lương ra sao với công sức bỏ ra kể cả tính công bằng giữa nhân viên với nhau.

Nhiều doanh nghiệp đã và đang thi hành nhiều chính sách về lương bổng từ việc chia sẻ toàn bộ thông tin về lương với tất cả nhân viên đến con số tổng quát hơn về phạm vi và mức độ chi trả.

Post Author: Tu Vo