Tư Liệu Về AnisoMPM Cơ Chế Thể Hiện FX Xé Thực Phẩm, Trái Cây Được Công Bố Miễn Phí

Phần giải thuật, toàn bộ paper và các video giới thiệu về solver thể hiện animation cơ chế hủy hoại, lột, xé tan te tua một vật thể như thức ăn, trái cây… đang được công bố miễn phí, toàn bộ nghiên cứu được phát hành cho tất cả mọi người tham khảo.

Đây là phần hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu của video công bố năm 2020 khi thể hiện cơ chế animation xé miếng thịt nhìn thật quá chân thực và dấy lên không biết bao nhiêu câu hỏi trong cộng động VFX & Animation là làm sao làm được.

Liên kết tới toàn bộ tài liệu ở đây, được phát hành xem và tham khảo miễn phí: https://joshuahwolper.com/anisompm

Post Author: Vu Pham