CG 101: ID Pass

Trong bài này chúng ta sẽ học về ID pass và công dụng của nó trong quá trình phức hợp (compositing)

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo