CG 101: Expression là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ học về ID pass và công dụng của nó.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo