CGI Topology Trong Dựng Hình Sách Hay

Đề tài về topology luôn thôi thúc tất cả mọi artist đi lòng vòng cuối cùng cũng hướng đến và tìm hiểu, một model có geometry render ra đẹp đẽ nhưng sau đó vô dụng cho animation, vô dụng khi chuyển qua các phần mềm khác nhằm thực hiện texture, hay tiếp tục sử dụng trong môi trường cộng tác. Việc biết topology giúp cho các kết quả của công việc thực hiện modeling trở nên không chỉ chuyên nghiệp hơn mà còn làm cho chất lượng của model cao cấp và tiên tiến hơn mọi việc.

Page cũng từng post trước đây về một số tham khảo topology, ví dụ như tác giả Pual Nealing hướng dẫn dùng 3DS max và giải thích Topology cho modeling nhân vật

Cũng như kỹ thuật xử lý lưới với modeling thông qua các giải pháp của Pedro Amaro Santos

Nếu chưa biết việc giải thích topology là gì trong modeling có thể xem video này về CGI 101 Topology là gì với phụ đề tiếng Việt do page thực hiện, nguồn video từ Digital Tutor.

Việc ứng dụng topology tốt còn giúp các model khi thực hiện phát triển video games hay làm cinematic real-time với Unreal Engine sẽ trở nên gọn nhẹ và hiệu quả hơn, đó cũng là một trong các cơ sở để tối ưu các scene Unreal Engine hay game engine thông qua Draw Calls

2 Cuốn Sách Hay Về Topology Trong Modeling

Đây là một cuốn sách hay hướng dẫn rất cụ thể: http://pushingpoints.com/v2/the-pushing-points-topology-workbook/

Cuốn sách này thực tế có 2 volume, đây là volume 2 hướng dẫn cách modeling một cái head đúng tiêu chuẩn topology để sau đó sử dụng làm animation, yep nếu không có topology thì việc rig hay animation sau đó cũng bó tay. Volume 1 của cuốn sách này sẽ nói về các tiêu chuẩn topology.

Video Hướng Dẫn Giúp Modeling Từ Tập Tễnh Thành Chuyên Nghiệp Với Hiểu Biết Về Topology

Một video hướng dẫn giải thích vì sao phải topology ngon lành cho modeling hay sculpt cho phim cho video games và các nguồn tham khảo để xử lý
Tác giả cũng share một cái playlist khá khủng về các video miễn phí hướng dẫn sculpt trong Blender tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ukorJv4vvJM7tvjet4PP-LVjJx13oB

 

Post Author: Vu Pham