paper Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

3D Transfer Style – Chuyển Phong Cách Hội Họa Sang Video

Thông thường các phần mềm chỉnh sửa ảnh đều có các plugin cho phép bạn chuyển một tấm hình (photo) sang dạng hình ảnh nét cọ vẽ, tuy nhiên để chuyển một tấm hình sang dạng bút pháp hội họa của một bậc thầy nào đó hay tự tạo ra là ít có giải pháp. […]

Posted in: UncategorizedVu Pham

Tính Co Giãn Của Cơ Thông Qua CG Từ Hệ Thống Hạt (Particle)

Đây là một paper (một sáng chế, một nghiên cứu của tiến sỹ, hậu tiến sỹ – ở Việt Nam post doc là giáo sư, ở nước ngoài không theo chức danh) của một giáo sư  (post doc) đã hoàn thành quá trình làm intern ở văn phòng Seed tại Los Angeles. Được EA công […]

Posted in: UncategorizedVu Pham