technical Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

3D Studio Max Và Python

3DS Max có riêng bộ script của mình là Max Script rất mạnh mẽ, từ Max Script mà thế giới làm phim, làm video game, làm phim kiến trúc đã từng có những công cụ sử dụng trực tiếp không cần tới plugin (một phần rất khó chịu khi sử dụng 3DS Max), đa phần […]