td Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Technical Artist là vị trí công việc gì ?

Một CG Artist được coi là technical artist, thường do các artist dạng này hay dùng thêm kỹ năng lập trình vào qui trình làm shader hay viết những đoạn script phục vụ công việc, ví dụ như tự động hóa công tác nào đó, rig nhân vật, và thường hay dùng các ngôn ngữ […]

Posted in: UncategorizedVu Pham

Technical Director Là Làm Gì Trong Ngành Animation ? TD Ở Xưởng Làm Phim Hoạt Hình Blue Sky Sẽ Giải Thích

Technical Director là vị gì ? Prashanth Pandurangaia ở xưởng làm phim hoạt hình Blue Sky kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó. Biên dịch từ nguồn: Animation Mentor ngày 10, Tháng 05, 2017 Technical Director (TD viết ngắn lại) làm gì trong ngành animation ? Prashanth Pandurangaiah là TD làm việc tại xưởng […]

Posted in: UncategorizedVu Pham