td Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

3D Studio Max Và Python

3DS Max có riêng bộ script của mình là Max Script rất mạnh mẽ, từ Max Script mà thế giới làm phim, làm video game, làm phim kiến trúc đã từng có những công cụ sử dụng trực tiếp không cần tới plugin (một phần rất khó chịu khi sử dụng 3DS Max), đa phần […]

Technical Director Là Làm Gì Trong Ngành Animation ? TD Ở Xưởng Làm Phim Hoạt Hình Blue Sky Sẽ Giải Thích

Technical Director là vị gì ? Prashanth Pandurangaia ở xưởng làm phim hoạt hình Blue Sky kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó. Biên dịch từ nguồn: Animation Mentor ngày 10, Tháng 05, 2017 Technical Director (TD viết ngắn lại) làm gì trong ngành animation ? Prashanth Pandurangaiah là TD làm việc tại xưởng […]