td Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Technical Director Là Làm Gì Trong Ngành Animation ? TD Ở Xưởng Làm Phim Hoạt Hình Blue Sky Sẽ Giải Thích

Technical Director là vị gì ? Prashanth Pandurangaia ở xưởng làm phim hoạt hình Blue Sky kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó. Biên dịch từ nguồn: Animation Mentor ngày 10, Tháng 05, 2017 Technical Director (TD viết ngắn lại) làm gì trong ngành animation ? Prashanth Pandurangaiah là TD làm việc tại xưởng […]