Tổng Hợp Nội Dung Tài Liệu Hướng Dẫn Làm Houdini, FX Artist, Technical Art Dài Thòn !!!

Tài liệu Group Facebook trao đổi Học Hỏi FX Technical Art [YEU FX & HOUDINI] sưu tập tổng hợp:
https://www.facebook.com/groups/YeuFxTD

Link Discord chat trao đổi Học Hỏi FX Technical Art của Group YeuFX: https://discord.gg/pKTFyTyeaS

Toán | Math

Khan Academy

3 cái luôn cần (Lên Khan Academy – khanacademy.org có hết):

 • Trigonometry and Geometry (lượng giác và hình học)
 • Vector Math (Toán Vector)
 • Basic Physics (vật lý cơ bản)

Lập trình đồ họa & Toán & Workflow, chọn một ngôn ngữ cho riêng mình (nên chọn: Python, C++ )

Giải thích tiếng Việt đạo hàm và tiếp tuyến hình học

Toán của 3Blue1Brown rất nổi tiếng:

Bộ training của Plural về toán, chủ yếu vào ma trận, phép quay, căn bản của lượng giác

 • https://app.pluralsight.com/library/courses/houdini-practical-math-tips/table-of-content

Toán cho Houdini

Bộ toán cho Houdini, tuy nhiên concept là áp dụng chung mọi phần mềm (có phí, cái này nếu được anh em Việt Nam nên mua chung hoặc có thể tạo ra một bộ video tương tự)

 • http://www.hossamfx.org/math-in-houdini/

Chỉ $79 (hoặc đợi chương trình sale) là có toán ứng dụng thường dùng trong Houdini do chính Rebelway cung cấp – Dễ dàng làm việc ngay với Houdini hơn:

Thêm lập trình nâng cao cho video game hay là CGI và cũng dành cho Unreal Engine, Unity, Houdini hiện tại đang được ứng dụng rất mạnh, một chuỗi luôn của GDC, cái này mà ko mạnh nữa thì thôi, ứng dụng vào thực tế production

Đơn giản nhất và hiểu về hệ thống hạt, particle system, do chính các TD của Pixar hướng dẫn (FREE).

Math cho rendering, shading, quản lý không gian 3D

 • http://bit.ly/2YX6wPD

Sách Toán tập trung chính vào đồ họa, chương quan trọng là chương 4, giải quyết điểm thiết yếu kết nối giữa toán truyền thống và toán đồ họa

Sách có trên mạng tải về, Toán cơ bản cho lập trình đồ họa và game (PDF)

Toán lập trình cho game, cũng chính là toán sử dụng cho tạo FX trong các phần mềm như Houdini, XSI, Unreal Engine, Unity … Blender ko theo trường phái này, 3DS Max thì phần Max Script dùng nhiều nhất.

Từ CgCircuit – Video toán ứng dụng cho 3D – miễn phí, áp dụng được cho mọi phần mềm 3D, đặc biệt master Bifrost Maya:

Kênh này là rất kinh điển, đảm bảo coi xong biết làm luôn – Lý Thuyết Toán Cho Lập Trình Game

Ý nghĩa hình học của lượng giác, đi học toàn nghe hàm số và đồ thị nhưng đến lúc làm visual effects và lập trình game, làm virtual production như Unreal Engine mới thấy là lượng giác hình học rất cần thiết

Computer Graphics – Lập Trình Đồ Họa

Sách Real-time Raytracing Gem 2, contemporary về real-time và lập trình graphics, tới các giảng viên và các trường đại học cũng còn chưa kịp cập nhật (tháng 8/2021) – NVIDIA hỗ trợ

Graphic Codex mới nhất 2021

 • https://graphicscodex.courses.nvidia.com/app.html?page=new

Tập hợp 1 số thứ cho Blender:

Kiến thức computer Graphics

Xử lý geometry, Discrete Differential Geometry, các loại toán cao cấp rất hữu dụng khi xử lý đồ họa và technical art:

Ray Tracing miễn phí course – Chính Thức Từ Đại Học

Technical video series on ray tracing

 • TU Wien Rendering / Ray Tracing Course https://users.cg.tuwien.ac.at/zsolnai/gfx/rendering-course/

Comes with an example ray tracer

 • https://github.com/8BitRick/smallpaint

Raytracing source code

 • https://github.com/RayTracing/raytracing.github.io

Lập trình đồ họa Intro to GPU Accelerated Graphics with GLSL Shaders

Giải thuật về tin học và công nghệ thông tin, bao gồm toán A1, A2, tiếng Việt, rất nhiều bài toán sẽ thấy thường dùng trong Houdini hay Unreal Engine.

Nguyên playlist video trên Youtube về toán dành cho đồ họa game thường gặp, bao gồm cả 3 chiều, dễ hiểu, ứng dụng ngay:

Sách toán Foundation Of Game Engine, đặc biệt chương 4 nói về điểm bắt cầu giữa toán truyền thống và toán đồ họa
Mua ủng hộ tác giả: https://foundationsofgameenginedev.com/

Sách lập trình đồ họa, miễn phí, VEX trong Houdini áp dụng hầu hết

Fluid simulation TD, sách không thể thiếu cho

Video tự xây dựng một cái Fluid simulation solver từ không có gì với Houdini, tài liệu gối đầu về FLuid Solver của bất kỳ FX TD artist nào muốn làm việc với fluid bao gồm cả chất dung và khí (khói lữa, chất lỏng)

HOUDINI

Học Houdini Cho Người Mới Làm Sao ?

Bắt đầu với Houdini thế nào:

 

Giới làm VFX, Animation và TD trong lĩnh vực real-time, offline graphics nói chung rất không ủng hộ việc thực hiện tutorial xong sau đó đem khoe một kết quả y chang tutorial, đó chỉ là thể hiện lại kết quả của người dạy chứ không phải là kết quả lĩnh hội được từ tutorial.

Thường các kết quả y chang tutorial đem ra khoe mạng xã hội được đánh giá rất thấp. Nên sau khi thực hiện tutorial thì cố gắng thay đổi kết quả áp dụng khác với kết quả của tutorial.

Tiếp cận và học Houdini thế nào

Group Facebook Houdini Artist thế giới (ngôn ngữ tiếng Anh), khoảng 29 nghìn user. Hoạt động tương đối ổn, là nơi đáng để vào nhận tin, học hỏi chung. https://www.facebook.com/groups/HoudiniArtists

Coi Video này RẤT QUAN TRỌNG (Từ Siggraph 2019 Learning Houdini: You’re Doing It Wrong and How to do it Right | Matt Estela | SIGGRAPH 2019) https://youtu.be/Y22rYfJE64o

Phần 2 của video này tại Siggraph ASIA 2019 https://youtu.be/KONIvmOELu8

COURSE TRẢ PHÍ VÀ DẠY BỞI MASTERCLASS

 • Steven Knipping : http://www.appliedhoudini.com/
 • Rebelway : https://rebelway.net/
 • Adam Swaab : https://www.learnsquared.com/courses/houdini-foundations
 • Timucin Ozger : https://www.timucinozger.com/
 • Hossam Aldin Alaliwi : http://www.hossamfx.org/
 • Mikael Pettersen : https://www.cgcircuit.com/instructor/mikael.pettersen
 • Anastasia Opara : https://gumroad.com/anopara
 • Max Depth : https://maxdepth.tv/shops/
 • CG Society Workshop : http://www.cgsociety.org/training/
 • CGMA : https://www.cgmasteracademy.com/programs/7-houdini-fx-program
 • CG Circuit : https://www.cgcircuit.com/
 • PluralSight : https://www.pluralsight.com/search?q=Houdini
 • Radu Cius : https://gumroad.com/rart
 • Houdini Schoool: https://www.houdini.school/
 • Vertex School: https://www.vertexschool.com/
 • The VFX School: https://thevfxschool.com/
 • Lost Boy Learning Online: https://www.lostboys-learning.com/

Các Trường Và Trung Tâm Nhận Diện Bởi SideFX: https://www.sidefx.com/schools/

Free Houdini Tutorial và nguồn tham khảo

Houdini Common Node Thường Dùng Dành Cho Artist

SIDEFX TEAM

 • Vimeo : vimeo.com/goprocedural
 • Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCegWLyW4CYzph4dYW-gYy0g
 • Content Library : https://www.sidefx.com/contentlibrary/
 • Tutorials Page : https://www.sidefx.com/tutorials/
 • Houdini Artists: https://www.facebook.com/groups/HoudiniArtists
 • Houdini for Game Dev : https://www.facebook.com/groups/houdiniforgamedev/
 • Big List of SideFX Digital Learning Material: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FbYBV_OV2INv3LCk38fmcgZbuVrgxYaZK-1KifCpyc/htmlview#
 • Orbolt : http://www.orbolt.com/
 • SideFX : https://github.com/sideeffects

BLOG / WEBSITE

 • Houdini Blueprints : https://www.hdbp.io | https://www.patreon.com/hdbp
 • John Kunz : https://www.johnkunz.com/vex |
 • VFX Arabia : https://www.vfxarabia.co/houdini-tutorials | https://www.patreon.com/VFXArabia
 • Voxel Pixel : https://voxelpixel.xyz/posts/
 • Xuan Prada : http://www.xuanprada.com/blog/tag/Houdini
 • CG Wiki – Matt Estela : tokeru.com/cgwiki | https://www.patreon.com/mattestela
 • CG Wiki – JoyOfVex : http://www.tokeru.com/cgwiki/index.php?title=JoyOfVex
 • Entagma : https://entagma.com/ | https://www.patreon.com/entagma
 • Henry Foster : toadstorm.com
 • Dokai : https://dokaitutorials.com/tutorials/
 • Indie Pixel : https://www.indie-pixel.com/ | https://www.patreon.com/indiepixel
 • Tim van Helsdingen : https://www.timvanhelsdingen.com/ | https://www.patreon.com/timvanhelsdingen
 • David Kahl : https://davidkahl-vfx.com/
 • Juraj Tomori : https://jurajtomori.wordpress.com/
 • Varomix : https://www.mixtrn.com/
 • Rohan Dalvi : https://www.rohandalvi.net/
 • Florian Bard : http://flooz-vfx.com/#retd
 • PetFactory : https://www.petfactory.se/notes/
 • Alessandro Pepe : pepefx.blogspot.ca/
 • Daily.hip : https://dailyhip.wordpress.com/
 • Richard Lord : https://www.richlord.com/tools
 • Jimmy Gunawan : houdoodles.blogspot.ca/
 • Cut And – Kangji Yoong : yoong-cut-and.blogspot.ca/
 • Let’s Houdini : letshoudini.wordpress.com
 • Go Houdini : http://gohoudini.net/
 • Sam Hancock : ihoudini.blogspot.ca/
 • nomoreretake : http://nomoreretake.net/
 • Short and Sweet : https://shortandsweet3d.blogspot.com/
 • Houdini Arcana : https://houdini-arcana.blogspot.com/
 • opinputpath : https://opinputpath.blogspot.com/
 • Tosinakinwoye : https://tosinakinwoye.com/category/rnd/
 • aboeinghoff : http://aboeinghoff.com/blog/
 • nkvfx : https://nkvfx.memo.wiki/
 • Kim Sicotte : https://kimsicotte.com/blog
 • Houdini Stuff : http://www.natelapinski.com/
 • Deborah Fowler : http://www.deborahrfowler.com/HoudiniResources/HOUDINI-RESOURCES.html
 • Ryoji Memo : https://sites.google.com/site/fujitarium/home
 • Simon Verstraete : https://siver.artstation.com/blog
 • Ikatnek : https://ikatnek.blogspot.com/
  flexmonkey : https://flexmonkey.blogspot.com
 • valeria di napoli : https://valeriodinapoli.blogspot.com/
 • fxmind : http://fx-mind.com/blog
 • Tim Woods : http://www.vanilla-box.co.uk/
 • CG Fun Pile : https://cgallin.blogspot.com/
 • DSharp : http://dsharp.egloos.com/
 • Andreas Boinghoff : http://aboeinghoff.com/blog/
 • Techblog : http://techblog.sega.jp/entry/2018/01/25/100000
 • Pixel Ninja : http://www.pixelninja.design/personal/
 • tmdag : http://tmdag.com/blog/
 • Houdini Blog : http://benjaminyde.be/blog-1/houdini-blog/index.html
 • Andy Moorer : http://andy.moonbase.net/
 • Niklas Rosenstein : https://www.niklasrosenstein.com/
 • Grid Market : https://www.gridmarkets.com/case-studies
 • HOUDINI GUBBINS : https://houdinigubbins.wordpress.com/
 • Serge Eren : https://sergeneren.com/
 • Houdini guru : http://houdini.indyzone.jp/
 • fx Houdini : https://fxhoudini.tistory.com/
 • 80lv : https://80.lv/articles/vfx/
 • Geoff Lester : https://geofflester.wordpress.com/
 • CG Toolbox : http://cgtoolbox.com/
 • Ian Farnsworth : http://fx-td.com/
 • Houdini Tech Blog : http://wordpress.discretization.de/houdini/
 • Handles Pixel : https://handlespixels.wordpress.com/
 • Houdini Adventure : https://houdiniadventures.blogspot.com/
 • VFX Brain : https://vfxbrain.wordpress.com/
 • Lex Ikoon : http://lex.ikoon.cz/
 • Kate Xagoraris : https://www.katexagoraris.com/
 • Chris G : http://www.chris-g.net/
 • CG Tomato : https://cgtomato.wordpress.com/2019/08/16/vex-hexagon/
 • Go Procedural Blog : https://goprocedural.wordpress.com/
 • David Pressler : https://www.davidpressler.com/process
 • VEX Programmation : https://coggle.it/diagram/WXyFNr-hoQAB5ql2/t/vex-programation-houdini
 • Vincent Van Der Jagt : https://vwjagt.wixsite.com/portfolio
 • Jesus FC : https://jesusfc.net/introduction-houdinig-groom-workflow/
 • LearnCreateGame : https://learncreategame.com/techart/
 • Houdini Kitchen : https://www.houdinikitchen.net/
 • I Houdini : https://ihoudini.blogspot.com/
 • 3D buzz Archive : https://3dbuzz.com/
 • Diffuse FX : https://diffusefx.com/blog/
 • EYEVEX : http://dansportfolio.com/wordpress/
 • Andreas Boinghoff : https://aboeinghoff.com/blog/
 • KeyHyung Lee : https://sites.google.com/site/keyscripts/houdini
 • Lee Mendez : http://www.leemendez.com/new-blog
 • Adrien Lambert : https://www.artstation.com/adrienlambert/blog
 • Teoti Graphix LLC : https://www.teotigraphix3d.com/2019/10/25/houdini-quick-tip-multiparm-block/
 • Gareth Bell : http://www.gareth-bell.co.uk/blog/
 • John Svensson : http://www.johnsvensson.se/vex-houdini
 • Andrea Sbabo : https://andreasbabo93.wixsite.com/sbabovfx/useful-vex-and-expressions
 • Seena Burns : https://seenaburns.com/
 • Houdini Sketchbook : https://houdinisketchbook.tumblr.com/
 • Learn Create Game : https://learncreategame.com/techart/
 • Yanni Fong : http://yannifong.net/works/
 • Konstatin Kovalenko : https://www.notion.so/39c667934daf47a08a025ccf61808806?v=9a2867319b2b426eb4dc516eca8348e3
 • Nicolas Hayat : http://fxtd.free.fr/
 • Matt Ebb : https://mattebb.cargo.site/
 • Enoni : https://www.enoni.de/wp/
 • Houdini Stuff : https://houdinistuff.blogspot.com/

Các Video Trên VIMEO

Johnny Farmfield : vimeo.com/farmfield | https://www.patreon.com/Farmfield
Ari Danesh : https://vimeo.com/particlekabob
Animatrix : https://vimeo.com/animatrix3d | https://www.patreon.com/animatrix
Pragmatic VFX : https://pragmatic-vfx.com/ | https://vimeo.com/442612288
Peter Quint : vimeo.com/user2030228
Fabricio Chamon : https://vimeo.com/fchamon | https://www.patreon.com/fchamon
Simon Fiedler : vimeo.com/simonfiedler
Ben Watts : https://vimeo.com/bwdesign
Sam Welker : https://vimeo.com/samwelkertv
Tighe Rzankowski : https://vimeo.com/trzanko
Felix Joleanes : https://vimeo.com/user1918950
XAPKOHHEH : https://vimeo.com/user775709
OK ++ : https://vimeo.com/user63159286
Helge Maus : https://vimeo.com/pixeltrain
Michael Stark : https://vimeo.com/michaelstark
Atom : https://vimeo.com/atomicperception
Stas Pologrudov : https://vimeo.com/user8313035
Olivier Jeannel : https://vimeo.com/jeannel
Ded_mazai : https://vimeo.com/dedmazai
Berika Lobzhanidze : https://vimeo.com/user27086744
Javier Toledo : https://vimeo.com/javiertoledo
vfxhomeland : https://vimeo.com/vfxhomeland
Steven Knipping : https://vimeo.com/user10927826
Hernan Llano : https://vimeo.com/hernanllano
Tolya Shuverov : https://vimeo.com/user37106239
Dave Stewart : https://vimeo.com/user6703993/videos
Yancy Lindquist : https://vimeo.com/yancyquist
Danil Krivoruchko : vimeo.com/myshli
German De Benito : vimeo.com/nurbs
Andrew : vimeo.com/user3011599
Marc Albrecht : https://vimeo.com/marcalbrecht
Fifty50 : https://vimeo.com/fifty5o
Len White : https://vimeo.com/user4326749
Macha : https://vimeo.com/user2308558
Chris Rydalch : https://vimeo.com/user866299
Stas Pologrudov : https://vimeo.com/user8313035
Serjan Burlak : https://vimeo.com/biogenicdesign
Richard Lord : https://vimeo.com/richardlord
Martin La Land Romero : https://vimeo.com/user2250702
Emils Gersinskis – Ješinskis : https://vimeo.com/user3392316
Paweł Rutkowski : https://vimeo.com/pawelrutkowski
Igor Kochergin : https://vimeo.com/iks2k
Airship : https://vimeo.com/airshipcreative
VFX Room : https://vimeo.com/user27086744
Pedro Alpiarça dos Santos : https://vimeo.com/pedrosantos
Miguel Angel : https://vimeo.com/lowrey | https://www.patreon.com/stupidbrain
Manja : https://vimeo.com/vfxmanja
Matteo Migliorini : https://vimeo.com/matteomigliorini
Purdue Polytechnic VFX : https://vimeo.com/289761160
Tesla fan : https://vimeo.com/user14773481
Sergen Eren : https://vimeo.com/sergeneren
Igor Kharitonov : https://vimeo.com/gosch
Dude Ini : https://vimeo.com/microbot
Tolya Shuverov : https://vimeo.com/user37106239
TrainFX : https://vimeo.com/trainfx
Hossam Aldin Alaliwi : https://vimeo.com/hossamaldin
Caskal : https://vimeo.com/user1525441
Len White : https://vimeo.com/user4326749
LucaScheller : https://vimeo.com/lucascheller
Particle Skull : https://vimeo.com/particleskull
Florian Eggers : https://vimeo.com/florianeggers
Petr Ermolaev : https://vimeo.com/ermperson
Sohey : https://vimeo.com/chanchia
Ben : https://vimeo.com/broettger
Gaurav Mathur : https://vimeo.com/gauravmathur
Matt Puchala : https://vimeo.com/mattpuchala
Dylan Brinsbury-Magee : https://vimeo.com/pharosvfx
Paul Ambrosiussen : https://vimeo.com/ambrosiussen
Mahmoud kamal : https://vimeo.com/kamalvfx
Bastian J. Schiffer : https://vimeo.com/prdx
David Pekarek : https://vimeo.com/user22477262
Adrian Meyer : https://vimeo.com/adrianmeyer
Alessandro Nardini : https://vimeo.com/alexnardini
Yongji Chen : https://vimeo.com/yongji
Zybrand Jacobs : https://vimeo.com/zybrand
Jaron Wilding : https://vimeo.com/jaronwilding
Andrea Sbabo : https://vimeo.com/sbabovfx
Lewis Orton : https://vimeo.com/lewisorton
Alexanders.Artwork : https://vimeo.com/alexandersartwork
Nicolas Heluani : https://vimeo.com/nicolashe
Akil Tasi – Stainmotion : https://vimeo.com/stainmotion
timj design : https://vimeo.com/user95633319
Rok Andic : https://vimeo.com/rokandic
Nima Ghorab : https://vimeo.com/nimaghorab
Niels Provos : https://vimeo.com/user13577494
simchunyou : https://vimeo.com/simchunyou
Tyler Bay : https://vimeo.com/tylerbay
chishbak : https://vimeo.com/chishbak
Alexander Golubeff : https://vimeo.com/algol
Zengchen : https://vimeo.com/zengchen
Andrew Lowell : https://vimeo.com/user36757003
CGMK Tutorial : https://vimeo.com/showcase/4016119
Nathan Barett : https://vimeo.com/nathanbarrett
Mike Stoliarov : https://vimeo.com/user20481799
Zengchen : https://vimeo.com/zengchen
Petr Ermolaev : https://vimeo.com/ermperson
Linus Rosenqvist : https://vimeo.com/user5509995
Bishoy Khalifa : https://vimeo.com/bishoykhalifa
Andrew Browne : https://vimeo.com/andrewbrowne
Alexander Makeev : https://vimeo.com/alm3dcga

Các Video Trên YOUTUBE

Junichiro Horikawa : https://www.youtube.com/playlist?list=PLzRzqTjuGIDgtI8wIsWVkU2-AVyDH91QM
Olaf Finkbeiner : https://www.youtube.com/user/OlafFinkbeiner/videos
Ezequiel Grand : https://www.youtube.com/channel/UC0MvmT6rqlISD-1AWItPwAA
Ricardo Ponce : https://www.youtube.com/channel/UCrPe3-VBq7yxXH3Swugq2HA
Anastacia Opara : https://www.youtube.com/channel/UC3J6PbBuQt9HVi_LK9ha9xg
Jonne Geven : https://www.youtube.com/channel/UCwsdnWaddFCekGWf8omcYYg
Konstantin Magnus : https://www.youtube.com/channel/UCTzSJn2MxpIU4PHOp_vie0A
HoudiniSimon : https://www.youtube.com/channel/UCHKNOUwxyld0UVTIOk4E0zw
Resilient Picture: https://www.youtube.com/channel/UC6AnQg0B5D4TnwgpH9hgBjA
Garman Herigstad : youtube.com/user/vizylists/featured
Kim Goossens : youtube.com/user/3DisFuntastic/featured
Gianvito Serra : youtube.com/channel/UCkeE-xTK7tAjBKayQ68rF1w/videos
Eosacro : https://www.youtube.com/channel/UCuv0dRovXVrVTfNVvP-V_MA
Khermah : https://www.youtube.com/user/Khermah/videos
Saman khorram : https://www.youtube.com/channel/UCM_yYXvQrgbMFThS1RVzBnA
Oriol Manzano Duran : https://www.youtube.com/channel/UC-LHfua7Cn44vKn5A30mFPw
Mohan Pugas : https://www.instagram.com/movfx/
5 Min FX : https://www.youtube.com/channel/UCFxViq9kQrN_i1R1KFcfKAQ
Kristian Kebbe : https://www.youtube.com/channel/UCMCjGkbqKVkjJN2sVWocz0w/videos
Joãp Pereira : https://www.youtube.com/channel/UCnBQQUvUypAUXCIL2Dpg56Q
Houtorials : https://www.youtube.com/watch?v=xMTSFbkGrHY&list=PLrclM7L9HJ8OEKAnqunbMUi-gWPdnbibs
Andrew Melnychuk-Oseen : https://www.youtube.com/channel/UCZf8OVAqbit_EA2Fec_Ngjg/videos
Houdini Basic : https://www.youtube.com/watch?v=V6uUB_dLDwQ&list=PLY22rTUPCGgQkOy6M6HaI6XgXGN1jGoDr
Saul Espinosa : https://www.youtube.com/channel/UCUNokXBHp-7b_E6cDG4UA6A | https://www.patreon.com/theartofsaul/posts
Ilya Euteneier : https://www.youtube.com/channel/UC8OxmEPCe4MNeAiL91WyxVA
Henry Medhurst : https://www.youtube.com/watch?v=pfianNZJ_dM
Alexander Richter : https://www.youtube.com/channel/UCLFuI5bGg0V6oeG6DOEvoyA
Peter Claes : https://www.youtube.com/channel/UCZMPkkgnAFghvffxaTh6CsA
Adrien Lambert : https://www.youtube.com/channel/UCbGtHf3_s0hhZq2Os0NNvkg
Floodini : https://www.youtube.com/channel/UCrOBiZjROHwZRatGyExdm4A/featured
Houdini Craft : https://www.youtube.com/channel/UCEyftq6wSF0Jdk1OWzvEnzQ
Roman Pillai : https://www.youtube.com/channel/UChriIf6b5fSJaI5SODFbGig
Houdini vex : https://www.youtube.com/channel/UCGEiCSjQc8Hp3b9SyykgDFw
Intro to VEX : https://www.youtube.com/playlist?list=PL5V9qxkY_RnKsmnem8A7opUt6OYjk4FCU
Will Wallace : https://www.youtube.com/channel/UCbB8FxtmX01ufDEi-f2UHrg
Radu Cius : https://www.youtube.com/playlist?list=PLtCPgCB2Kw05gvrIR3CPCe8VhzCzl2HBd
Nidhal Weslati : https://www.youtube.com/channel/UC5QmiKPSKG-e9AE3m7qKa4w
Aleksander Szkudlarek : https://www.youtube.com/channel/UCH8GTOEP_r22p9OboFpOKbg
Hristo Velev : https://www.youtube.com/channel/UCgd5XqUL9VLcRL0DUvl4Q6w
Nidhal Weslati : https://www.youtube.com/channel/UC5QmiKPSKG-e9AE3m7qKa4w
Sharan Vaswani : https://www.youtube.com/channel/UCs6nCVxVhDKGFZ_Aj9HhRtw
VoxelFX : https://www.youtube.com/channel/UC_jgiSSBNhUM4NASCAHFmbg
Görsel Efektler :
https://www.youtube.com/channel/UC0M_URIEZWfoidsXUY9a1UA/videos
DiffuseFX : https://www.youtube.com/channel/UCRRxZmDzKmd-BYOBh8p4HRw
Socratica FX : https://www.youtube.com/channel/UC_1kJpqN5_muvmiaIsFxS_Q
Houdini 123 : https://www.youtube.com/channel/UCGxER1A1BE5wkUWbwFYv9Xw/videos
Bubble pins : https://www.youtube.com/channel/UCgSL2gPQragMHtVh3f2YUQA
Alexander Weide : https://www.youtube.com/channel/UCGOJUhITtlqINdRFoIceiXQ
Arvid Schneider : https://www.youtube.com/channel/UC1KDwEVBlxr4ew7xqLOhu9g
Hossein Najafi : https://www.youtube.com/channel/UCvTWGDd7mEptCm7zsgvt5cg/videos
Ivan Kalmeta : https://www.youtube.com/playlist?list=PLcjUzaQwXXUyINC35mCZLMYXGXKuWKrCY
Drew Mac Studio : https://www.youtube.com/c/DrewmacStudio
Procedural Kate : https://www.youtube.com/channel/UCbBVDltzL3eoADdraZGuuEg
burakumincgi : https://www.youtube.com/channel/UCEnemY6OwGKmTHU7T19HfSg
Кака zyka : https://www.youtube.com/channel/UCP-YJ6bm4jnnY_UbcN-gr8A
Nine Between : https://www.youtube.com/channel/UCRVaHP-vsYOeuZnn2DTutpQ
What I found : https://www.youtube.com/channel/UCgYmF9ugpXIecUtxbuGmvFg
Motion Designer Community : https://www.youtube.com/channel/UCBAc7qBoVh0rcDgSJ2thRog
David Blissett : https://www.youtube.com/channel/UCFq83X3B1-uB0O2nq6ZzEkg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Right-Brained Tutorials : https://www.youtube.com/channel/UCqQzy1kAB5HXRLeZ5h_BKRA
Five31 : https://www.youtube.com/c/Five31
John Kunz : https://www.youtube.com/c/JohnKunz/channels
Alien From space : https://www.youtube.com/channel/UC0KkLWu2I-NS8LrlZzCHdDA
CG Forge : https://www.youtube.com/channel/UCNACDcCt6VcjqHw94vsvH-g
VFX Hive : https://www.youtube.com/channel/UCsGJg5-d3ZXreQad7gAUYwQ
Mr Tonks : https://www.youtube.com/channel/UCWIOteDLoueQiMdTMDFHfEg
Paul Ambrosiussen : https://www.youtube.com/channel/UCVu0nQ4b3hN8H14unUg7vuw
Arise Works : https://www.youtube.com/c/AriseWorks
Wild VFX : https://www.youtube.com/channel/UCL2bDs9MLs0V9Upm6XvbhpA/videos
David Ferreira : https://www.youtube.com/channel/UCKoiOtW0KqCCtYBUQ7p7mfA
Chetal Gazdar : https://www.youtube.com/c/ChetalGazdarVFX/videos
mrbennelson : https://www.youtube.com/channel/UClSAI_rF9o5QNo_dHltL2qg
Lawrence Jaeger : https://www.youtube.com/channel/UCiiSQm9pfq2o3x69Xbw7CVw
Doxia Studio : https://www.youtube.com/channel/UCYFRTyKDYUe4R2OgBVZUORA
Paweł Grzelak : https://www.youtube.com/user/ianpooley89/videos
Drew Mac Studio : https://www.youtube.com/channel/UCz_-3QEEEJ11q4qmkZkUbOA
Rebelway : https://www.youtube.com/channel/UCf3f-0zidS3ZzawkzsPE8Xg/videos
CGI Nerd : https://www.youtube.com/channel/UC2Q4AlY7XK8gWR4IubB4p1A
E Houdini Academy: https://www.youtube.com/c/EHoudiniAcademy/videos
Birdy Academy: https://www.youtube.com/channel/UC8yXXxSgu7RHvFp0SVmN0lA

CHRIS RUTLEDGE collection – Tập hợp
https://docs.google.com/document/d/1a8SQnbGxFe1YbSIU6thCrMWAvrC35wg0j0MMPZL8z7E

Học Và Tìm Hiểu Sử Dụng VEX Trong Houdini

Sử dụng VEX vì lý do VEX luôn nhanh hơn NODE
Vex kết hợp các tool của Houdini có thể tạo ra các solver simulation tỉ như water simulation do chính author của Axiom solver là cái simulation khói lữa bằng GPU: https://vimeo.com/383041454

Cơ bản nhất cho artist tìm hiểu về VEX, nói về data type, nói về hàm, nói về lệnh. .. tức là ai chưa biết lập trình là gì và muốn tìm hiểu về Tool development, technical development…
https://youtu.be/TiidjVFDIt4

Tutorial series nói về VEX, siêu cơ bản về lập trình về syntax, biến ..
https://www.sidefx.com/tutorials/vex-isnt-scary/

Đôi lúc Làm Việc Với Attribute, sẽ gặp các chuỗi kiểu pattern ^ ! ?, đây là tài liệu giải thích từ SideFX, gọi là Pattern:

Tutorial show VEX làm việc thế nào trong Houdini qua sample và ở các context

Cheatsheet của JOHN KUNZ

Tutorial về VEX có số lượng người xem cao nhất. Cái này hơi cao cấp, nếu chưa biết lập trình là gì: Legend JOY of VEX của CGWiki (tối quan trọng cho mọi người mới và người chưa biết VEX)

https://www.tokeru.com/cgwiki/index.php?title=HoudiniVex

Mops VEX giữ tham khảo

Một số VEX tham khảo từ voxel pixel

VEX Snippet của Tosinakinwoye

https://tosinakinwoye.com/2017/01/23/houdini-vex-snippets/

Vex Snippet cần biết, bao gồm blurring

SCAD SAVANNAH Một số VEX từ đại cương của đại học SCAD bởi giáo sư Deborah R. Fowler
http://www.deborahrfowler.com/HoudiniResources/

Rất nhiều code VEX sẽ học được từ đây
https://www.toadstorm.com/blog/?author=1

Reference các node và Hscript sẽ dùng trong Houdini
https://github.com/benjamin-white/vex-and-hscript-reference

1 Minute VEX – Nâng cao
https://aaronsmith.tv/1-Minute-VEX-Contents

ALGORITHMIC LIVE mức phức tạp có, trung binh2 tới nâng cao có
Tên Junichiro Horikawa
Free stream, có Patreon
https://www.youtube.com/channel/UC5NStd0QmACnWs9DzqJ3vHg

Siêu phẩm VEX Course | VEX Thực Dụng | – Rất Nâng Cao – Show Lớn Của Major Studios

Patreon của animatrix
https://www.patreon.com/animatrix

Đến với Animatrix không chỉ sử dụng VEX, mà còn sử dụng cả C++, ngôn ngữ OpenCL để điều khiển Houdini nhanh nhất có thể

Entagma patreon Vừa Dễ Vừa Khó, show vừa phải, shop làm quảng cáo (tốn phí)
https://www.patreon.com/entagma

Vex Hardcore Patreon (tốn phí) DavidKahlVFX, làm freelance
https://www.patreon.com/DavidKahlVFX

PDG – Procedural Dependency Graph

Nói chung chức năng rất hữu dụng để tự động hóa mọi chuyện không chỉ trong Houdini mà còn có thể dùng PDG gọi phần mềm bên ngoài chạy, ví dụ lên lịch, code python machine learning tự động training model, hay gọi file word lên copy paste, hay kêu file Blender render, hay kêu file Maya xử lý

Link về thông tin PDG

Tutorial làm simulation rồi flipbook và generate ra image

Wedging Simulation – tức là làm các iteration, thử với nhiều tham số khác nhau và tự động chạy simulation in ra kết quà để artist lựa cái phù hợp nhất, thay vì ngồi chờ chạy từng cái rồi đổi giá trị rồi chạy rồi đổi giá trị:

Các HDA LIBRARY Xịn Và Công Cụ Nên Có Cho Sản Xuất

—————————————————————————
QLib : https://github.com/qLab/qLib | https://www.facebook.com/qLibHoudini
MOPS : https://www.motionoperators.com/
Nick Taylor : https://github.com/Aeoll?tab=repositories
Axiom : https://www.mattpuchala.com/axiom
—————————————————————————-
Symek : https://github.com/symek
DyLib : https://www.notion.so/DyLib-a9698031d1124aeeb53ede64949d9f6b
Mykola Konyk : https://github.com/ttvd?tab=repositories
Andy Nicholas : https://github.com/fxnut
Kiryha : https://github.com/kiryha?tab=repositories
Thing : https://github.com/thi-ng
Juraj Tomori : https://github.com/jtomori?tab=repositories
Toadstorm : https://github.com/toadstorm?tab=repositories
jhorikawa : https://github.com/jhorikawa?tab=repositories
pedohorse : https://github.com/pedohorse
teared : https://github.com/teared
paulwinex : https://github.com/paulwinex
Timucin ozger : https://github.com/tricecold
genchansansan : https://github.com/genchansansan
Justin Israel : https://github.com/justinfx?tab=repositories
Alexey Abryutin : https://github.com/abryutinalexey?tab=repositories
Andrew Lowell : https://github.com/andrew-lowell/HMT
Design Automation : https://github.com/design-automation/houdarcs
COPstance : http://copsubstance.com/ | https://github.com/emllnd/copstance
Atom Crowd : https://atoms.toolchefs.com/
HD Cycles : https://github.com/tangent-opensource/hdcycles/releases
Treegen : https://github.com/demiaster/treegen
Kitbash 3D: https://github.com/lbreede/kb3d-for-houdini

PIPELINE TOOLS – Công Cụ Hỗ Trợ Sản Xuất

https://lamphimquangcao.tv/cong-cu-quan-ly-pipeline-va-quan-ly-du-an-cho-vfx-va-animation-studios/

Prism Pipeline : https://prism-pipeline.com/
OpenFirehawk : https://github.com/firehawkvfx/openfirehawk-houdini-tools/blob/master/hda/lockcache_1.00.hda
Tik Manager : http://www.ardakutlu.com/tik-manager-v3-released/

Các FX Effects Nổi Bật Hay Tìm Kiếm

Roling Wave (bifrost Maya)
https://youtu.be/-KaViW0GHt0

Disintegration Houdini (dissolve effects)
https://youtu.be/yK2w7akqiB4

Maya hiệu ứng Mandlebulb
https://youtu.be/qRBno0KS9Y0

Unreal Engine dissolve FX hay được tìm kiếm
https://youtu.be/9VVnDEMh7h4

Dissolve Effects với Niagara (disintegration effect) – hiệu ứng tan biến
https://youtu.be/syVSRDQxrZU

Hiệu ứng teleport và hologram trong Unreal Engine
https://youtu.be/etSfYfIIoSE

Đem Particle từ Houdini vào Unreal Engine
https://www.sidefx.com/tutorials/realtime-fx-with-niagara-ue4/

Baked destruction – phá vỡ đối tượng trong Unreal Engine (kết hợp Houdini destruction baked)
https://youtu.be/exreMc7CNiU

Các tutorial Biomorphic architectural designs | Parametric design

Một số hay dùng trong computational design. Ứng dụng trong kiến trúc hiện đại, kiến trúc xanh.
Course tốn phí: https://www.softbiome.online/

John Kunz and Tim J creating abstract biomorphic shapes with:
https://www.youtube.com/c/JohnKunz/videos
https://www.youtube.com/c/timjdesign/videos

Entagma systematic introduction to volumes specifically:
https://entagma.com/category/premium-course/volumes101/

ON GROWTH AND FORM BY D’ARCY WENTWORTH THOMPSON
Cambridge:
at the University Press, 1917.
https://wordpress.discretization.de/houdini/home/introduction/creating-geometry-from-scratch/

Link tổng hợp file doc các nguồn để tham khảo và tự học trở thành technical artist, FX artist, hay làm việc trơn tru với Houdini

https://docs.google.com/document/d/1qngustFge8ff2nJKBJTszrjstB2pauezdsqb-lTswu0

Post Author: Vu Pham