CG 101: Constraint là gì?

Đôi lúc trong quá trình dựng animation, chúng ta cần một vật thể chuyển động vừa phụ thuộc vào một vật thể khác, vừa giữ được đặc tính chuyển động của vật thể đó, và constraint chính là giải pháp hữu hiệu vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa có hiệu quả cao nhất. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về constraint.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo