CG 101:Graph editor (Quản lý biểu đồ chuyển động) và vai trò trong chuyển động đồ họa

Đối với chuyển động của vật thể trong animation, việc kiểm soát chuyển động và theo dõi nó là công việc rất quan trọng để đảm bảo chuyển động của vật thể vẫn đúng như đã được định trước trong sản phẩm tổng thể. Vì thế, Graph Editor đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp người họa sĩ rà soát và kiểm tra các chuyển động một cách chi tiết và sát sao nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Graph Editor và vai trò của nó trong chuyển động đồ họa.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo