CG 101 : Qui trình sản xuất 3D – 3D Production Pipeline

Pipeline theo từ điển: Hệ thống để phát triển và sản xuất một cái gì đó. Như vậy có thể hiểu 3D Animation Production Pipeline là một hệ thống để sản suất các sản phẩm hoạt hình 3D theo một số quy trình nhất định.

Trong video này chúng ta sẽ tìm hiều chi tiết hơn về 3D Animation Production Pipeline trong studio.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo