3D Production Pipeline Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Prism – Ứng Dụng Quản Lý Quy Trình Sản Xuất VFX Miễn Phí

  Prism là phần mềm hướng đến việc tự động hóa quy trình sản xuất cho các dự án VFX và Animation. Ý tưởng của nó là tạo ra một công cụ cho phép người dùng làm việc nhanh và hiệu quả hơn mà không cần bận tâm về định dạng tập tin, cấu trúc […]

CG 101 : Qui trình sản xuất 3D – 3D Production Pipeline

« 5/ về rigging… « Trở về danh mục 7/ Bump map là gì? » Pipeline theo từ điển: Hệ thống để phát triển và sản xuất một cái gì đó. Như vậy có thể hiểu 3D Animation Production Pipeline là một hệ thống để sản suất các sản phẩm hoạt hình 3D theo một số quy […]