motion tracking Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Motion Capture – Animation – Xử Lý Mocap Data

Motion Capture Motion capture là quá trình ghi nhận lại chuyển động và số hóa chuyển động đó thành các dữ liệu từ các diễn viên thực hiện diễn xuất live performance với những bộ suite kỹ thuật được setup đặc biệt cho việc ghi nhận dữ liệu hoặc thông qua các hệ thống optical […]

Hãy Dừng Đặt Những Tracker Vô Nghĩa Khi Quay Phim Phông Xanh

Đây là bài phỏng vấn Matthew Merkovich về vấn đề sử dụng tracking marker khi quay phim bằng phông xanh được lamphimquangcao.tv thuật lại, mời các bạn theo dõi! Matthew Merkovich https://vimeo.com/132978307 Chắc hẳn qua các video behind the scenes, bạn đã thấy nhà làm phim ghi hình trên green screens ra sao. Nhưng liệu […]

Vicon Tại Siggraph Ra Mắt “Origin” Camera Track Không Bị Mất Điểm Dò

Với những gì công nghệ giúp trãi nghiệm VR 360 ngày càng leo thang cũng là cùng lúc các công ty công nghệ lớn nhảy vào tham gia tạo ra các công cụ để phát triển nội dung VR. Vicon hãng chuyên cung cấp trang thiết bị và phần mềm dò chuyển động (motion tracking) […]

Cinema 4D R19 Tái Hiện Cảnh Track Dùng Cho Shadown Catcher Hay Render Luôn Tùy Thích

Với công cụ motion tracking mới (khớp chuyển động), Cinema 4D R19 hỗ trợ thêm công cụ tái xây dựng lại scene và vật thể có trong video footage đang được xử lý motion tracking, sau đó dựng từ điểm đã track qua các mặt polygon, nó giúp tạo ra các tương tác ánh sáng, […]