Thế kỷ thứ 2 của Công ty Arri

» Phần 1: Sự xuất hiện của công nghệ hình ảnh kỹ thuật số digital. đã cập nhật
» Phần 2: Những thành tựu đầu tiên. đã cập nhật
» Phần 3: Arriflex-Dòng máy đại diện cho kỷ nguyên kỹ thuật số. đã cập nhật
» Phần 4: Các máy quay đạt dến độ mức độ hoàn hảo. đã cập nhật
» Phần 5: Những khó khăn và thành tựu đạt dược. đã cập nhật
» Phần 6: Dòng máy Alexa. đã cập nhật
» Phần cuối: Sản xuất thiết bị ánh sáng và các hoạt động xã hội của công ty. đã cập nhật

 

Post Author: Tu Vo