Arriflex Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần cuối: Sản xuất thiết bị ánh sáng và các hoạt động xã hội của công ty

« 6. Phần 6… « Trở về danh mục “Đó là máy quay duy nhất mà phản ánh chân thật nhất cảnh quay tự nhiên , nó làm cho chúng tôi cảm thấy chúng tôi như thể đang ở nơi mà  phim được quay. Chúng tôi quay lúc rạng sáng khi mà mắt chỉ nhìn […]

Phần 6: Dòng máy Alexa

« 5. Phần 5… « Trở về danh mục 7. Phần cuối … » Nhưng một lần nữa Krau cho rằng sự ảnh hưởng  của Arri với cộng đồng giới điện ảnh là rất lớn trong suốt thời gian đó cho đến khi vào giai đoạn thoái trào “ Chúng tôi sử dụng máy quay […]

Phần 4: Các máy quay đạt dến độ mức độ hoàn hảo

« 3. Phần 3… « Trở về danh mục 5. Phần 5 … » Việc đó   bắt đầu trở nên khả thi  khi Arri quyết định chuyển thành doanh nghiệp chuyên về máy quay kỹ thuật số, điều này dẫn đến sự phát triển của Arrilaser. “Chúng tôi làm việc một cách chặt chẽ ở […]