Alexa 65 Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần 6: Dòng máy Alexa

« 5. Phần 5… « Trở về danh mục 7. Phần cuối … » Nhưng một lần nữa Krau cho rằng sự ảnh hưởng  của Arri với cộng đồng giới điện ảnh là rất lớn trong suốt thời gian đó cho đến khi vào giai đoạn thoái trào “ Chúng tôi sử dụng máy quay […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Phần 5: Những khó khăn và thành tựu đạt dược

« 4. Phần 4… « Trở về danh mục 6. Phần 6 … » Kraus và đội ngũ của ông tiếp tục thúc đẩy các  giai đoạn để mau chóng cho ra mắt  máy quay công ngệ kỹ thuật số dù cho mối lo ngại cho  rằng liệu công ty con của Arri có thể […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Phần 4: Các máy quay đạt dến độ mức độ hoàn hảo

« 3. Phần 3… « Trở về danh mục 5. Phần 5 … » Việc đó   bắt đầu trở nên khả thi  khi Arri quyết định chuyển thành doanh nghiệp chuyên về máy quay kỹ thuật số, điều này dẫn đến sự phát triển của Arrilaser. “Chúng tôi làm việc một cách chặt chẽ ở […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Phần 3: Arriflex-Dòng máy đại diện cho kỷ nguyên kỹ thuật số

« 2. Phần 2… « Trở về danh mục 4. Phần 4 … » Những chiếc máy quay của Arri đóng vai trò quan trọng với những nhà làm phim  lúc khởi nghiệp và thậm chí làm thay đổi, tạo ra những hướng đi mới của họ. Ellen Kuras bồi hồi nhớ lại khi mà […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Phần 2: Những thành tựu đầu tiên

« 1. Phần 1… « Trở về danh mục 3. Phần 3 … » Sự ra đời của Alexa và một số thiết bị khác là những thành tựu đầu tiên của kỷ nguyên hình ảnh kỹ thuật số. “ Công ty này đã cho thấy họ có những sự thay đổi mang tính quyết […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Thế kỷ thứ 2 của Công ty Arri

» Phần 1: Sự xuất hiện của công nghệ hình ảnh kỹ thuật số digital. đã cập nhật » Phần 2: Những thành tựu đầu tiên. đã cập nhật » Phần 3: Arriflex-Dòng máy đại diện cho kỷ nguyên kỹ thuật số. đã cập nhật » Phần 4: Các máy quay đạt dến độ mức […]

Posted in: UncategorizedTu Vo