cars 3 Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 6)

« 5/ Phần 5 « Trở về danh mục Phần 6: Kỹ thuật Đạo diễn giám sát kỹ thuật Michael Fong Đạo diễn giám sát kỹ thuật Michael Fong có ba vai trò chính trong bộ phim là: Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban, thứ hai là giữ vững nhịp độ và mục […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 5)

« 4/ Phần 4 « Trở về danh mục 6/ Phần 6 » Phần 5: Dựng Animation cho bộ phim Giám sát animation Bobby Podesta Với dội ngũ gồm 70 animator làm việc với hơn 200 mẫu vật, Podesta cho rằng cốt lõi và cơ sở để làm việc chính là sự tin tưởng lẫn […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 4)

« 3/ Phần 3 « Trở về danh mục 5/ Phần 5 » Phần 4: Hiệu ứng cho phim Giám sát hiệu ứng Jon Reisch Giám sát hiệu ứng Jon Reisch cho hay, ở giai đoạn tiền kỳ, ông bắt đầu với storyboard trước, xác định xem loại hiệu ứng nào sẽ được sử dụng […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 3)

« 2/ Phần 2 « Trở về danh mục 4/ Phần 4 » Phần 3: Dựng animation Trong suốt quá trình dựng animation cho phim, chỉ đạo animation- Jude Brownbill cho biết cô và cả nhóm của mình vẫn luôn giữ bản phác thảo gốc để tham khảo. Với cô, khi dựng animation và tìm […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 2)

« 1/ Phần 1 « Trở về danh mục 3/ Phần 3 » Lấy cảm hứng từ giải đua xe nổi tiếng và đặc trưng của Bắc Mỹ- NASCAR, đội ngũ làm phim của Cars đã không ngừng làm việc và sáng tạo nên một vũ trụ độc đáo, hấp dẫn. sau hơn 11 năm […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3” (Phần 1)

« Trở về danh mục 2/ Phần 2 » Lấy cảm hứng từ giải đua xe nổi tiếng và đặc trưng của Bắc Mỹ- NASCAR, đội ngũ làm phim của Cars đã không ngừng làm việc và sáng tạo nên một vũ trụ độc đáo, hấp dẫn. sau hơn 11 năm với 3 phần phim, […]

Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3”

1/ Phần 1: Phác thảo nhân vật đã cập nhật 2/ Phần 2: Xây dựng mô hình nhân vật đã cập nhật 3/Phần 3: Dựng animation cho nhân vật đã cập nhật 4/ Phần 4: Hiệu ứng cho phim đã cập nhật 5/ Phần 5: Dựng animation cho các scene đã cập nhật 6/ Phần […]