Polygon Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Thủ Pháp Xử Lý Dựng Hình 3D Sạch Topology Từ Pedro Amaro Santos

Đi học tiểu học có bảng cửu chương, trung học có bảng tuần hoàn, lên đại học mỹ thuật có bảng màu, vậy làm dựng hình 3D trong làm phim quảng cáo hay hoạt hình có bảng gì không ? Pedro Amaro Santos là họa sỹ nhiều năm kinh nghiệm đã nghĩ ra một dạng […]

Posted in: UncategorizedVu Pham

CG 101: Polygon – lưới đa giác

« 15/ Displacement map… « Trở về danh mục 17/ Arc… » Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Polygon và những điều liên quan. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 15/ Displacement map… « Trở về danh mục 17/ Arc… »

Posted in: UncategorizedTu Vo