22 quy tắt làm phim hoạt hình Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

22 Qui Tắc Của Pixar: Qui Tắc 21

« Qui tắc 20 « 22 qui tắc PIXAR Qui tắc 22 » Bạn phải xác định tình hình/nhân vật của bạn một cách rõ ràng, không thể chỉ viết “ngầu”. Điều gì sẽ khiến BẠN phải hành động như vậy? Lời khuyên hữu ích này chính là một cách nói khác của quy tắc […]